Sals- og skjenketider for alkohol

Salstider

Alkohollova og Lov om heilagdagar og helgedagsfred regulerer kor lenge butikkar kan ha opent og selje alkohol. Det er skilnad mellom dag før heilagdag og dag før høgtidsdag: 

Hovudregel:

 

 

 

Dag:

Frå klokka       

Til klokka:      

Kvardagar

08.00

20.00

Laurdagar

08.00

18.00

Søndagar

-

-

 

Heilag- og høgtidsdagar:

 

Dag:

Frå klokka:

Til klokka:

 

Onsdag før skjærtorsdag

08.00

18.00

Dag før heilagdag

Påskeaftan*

08.00

16.00

Dag før heilagdag

Dagen før 1. mai

08.00

20.00

Dag før høgtidsdag

Dagen før 17. mai

08.00

20.00

Dag før høgtidsdag

Dagen før Kr. Himmelfart**

08.00

20.00

Dag før heilagdag

Pinseaftan*

08.00

16.00

Dag før heilagdag

Julaftan*

08.00

16.00

Dag før heilagdag

Nyttårsaftan

08.00

18.00

Dag før heilagdag

 

*) Etter lov om heilagdagar og helgedagsfred er det ikkje tillate å halde opent lenger enn til kl. 16.00, difor må og ølsalet avsluttas då.
**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl seljast heilt fram til kl. 20.00, sjølv om det er dag før heilagdag, på grunn av unntak i alkohollova.

Skjenketider

Konsum av skjenka alkoholhaldig drikk må opphøyre seinast 30 minutt etter skjenketids slutt jf. Alkohollova§4-4.

 

Skjenketidene er like for alle dagar

Alkoholklasse

Skjenketid inne       

Skjenketid ute       

Alkohol klasse 1

12:00-02:00

12:00-24:00

Alkohol klasse 2

12:00-02:00

12:00-24:00

Alkohol klasse 3

14:00-01:00

14:00-24:00