Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Veterinærsituasjonen

Om mange veterinærar i eit område vert sjuke på same tid så kan det oppstå problem. Planen dei har inntil vidare er at veterinærdistrikta hjelper kvarandre så langt det er mogeleg. Veterinærane er merksame på at dei er utsette for smitte og tek alle forholdsreglar.

Landbruksnæringa må følgje dei generelle retningslinjene til helsemyndigheitene. Dersom det oppstår ein vanskeleg situasjon må kommunen, veterinærane og Mattilsynet samarbeide for å finne løysing.

 

Næring