Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

Veterinærsituasjonen

Om mange veterinærar i eit område vert sjuke på same tid så kan det oppstå problem. Planen dei har inntil vidare er at veterinærdistrikta hjelper kvarandre så langt det er mogeleg. Veterinærane er merksame på at dei er utsette for smitte og tek alle forholdsreglar.

Landbruksnæringa må følgje dei generelle retningslinjene til helsemyndigheitene. Dersom det oppstår ein vanskeleg situasjon må kommunen, veterinærane og Mattilsynet samarbeide for å finne løysing.

 

Næring