Skatteetaten har ansvar for skatteoppkrevjar-oppgåvene

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skattoppkrevjar-oppgåvene som kommunen har hatt tidlegare. Det betyr at det ikkje lenger er skatteoppkrevjar i kommunen.

Skatteetaten vil dermed få samla ansvar for fastsetjing, all innkrevjing og kontroll av skatter og avgifter. 

Oppgåvene som vert overført til Skatteetaten er mellom anna:

 • innkrevjing av restskatt
 • skatt til gode
 • tilleggsforskot
 • forskotstrekk
 • arbeidsgjevaravgift
 • motrekning
 • utleggstrekk knytt til skattekrav
 • skatteattester
 • konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgjevaravgift

For deg som har ei sak til behandling hjå Askvoll og Fjaler skatteoppkrevjarkontor, vert denne overført til Skatteetaten. Du vil få tildelt ny saksbehandlar/kontaktperson.

Kommunane har framleis ansvar for innkrevjing av kommunale krav.
 

Slik kjem du i kontakt med skatteoppkrevjar 

 • Telefon til Skatteetaten: 800 80000
 • Postadresse: Skatteetaten, Pb. 9200 Grønland, 0134 Oslo
 • på heimesida til skatteetaten www.skatteetaten.no kan du finne svar på mange spørsmål, søknader, bestilling av utskrift, klage mm.