Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 

Prisar for kommunale teneste

Prisar  og gebyr for kommunale tenester finn du samla i dokumentet "prisbok 2021" som er vedteke av kommunestyret.

 

Sida er under oppdatering