Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Prisar for kommunale teneste

Prisar  og gebyr for kommunale tenester finn du samla i dokumentet "prisbok 2021" som er vedteke av kommunestyret.

 

Sida er under oppdatering