Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Prisar for kommunale teneste

Prisar  og gebyr for kommunale tenester finn du samla i dokumentet "prisbok 2021" som er vedteke av kommunestyret.

 

Sida er under oppdatering