Prisar for kommunale teneste

Prisar  og gebyr for kommunale tenester finn du samla i dokumentet "prisbok 2021" som er vedteke av kommunestyret.

 

Sida er under oppdatering