Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Eigedomsskatt

Artikkelen er under arbeid

Annikken Myklebust
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 73 80 53