Næringsutvikling i Fjaler

Fjaler Næringsutvikling jobbar for å skape vekst og utvikling i Fjaler. Vi skal vere ein god bu-, besøks- og bedriftskommune. FNU jobbar tett på næringsliv og kommune for å saman sette dagsorden. Gründerar får oppstartshjelp og etablert næringsliv råd og støtte til vidare utvikling.
 

Kontaktperson

Richard Skår er styreleiar og kontaktperson inntil vidare.

Telefonnummer: 95 73 15 47
E-post: mail@richardskaar.no

Det er ikkje dagleg leiar i Fjaler næringsutvikling akkurat no. Trond Thommasen som ligg som kontaktperson på nettsida til Fjaler næringsutvikling er slutta.

 

Gå til heimesida til Fjaler Næringsutvikling