Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Salsbevilling

Den som ynskjer å selje alkoholhaldig drikk frå butikk må søkje om salsbevilling. Det kan ikkje gjevast løyve til sal av øl og rusbrus til bensinstasjonar og kioskar jf. forskrift til alkohollova §3-4.

Det må søkjast om ny bevilling ved vesentleg endring i eigarsamansetninga og ved endring av konsept for verksemda.

Ved verksemdsoverdraging kan ny eiger drive på eksisterande bevilling i inntil tre månader. Melding om verksemdsoverdraging og søknad om ny bevilling skal leverast kommunen innan 30 dagar etter at overdraginga har skjedd. 

 

Skjema for søknad om salsløyve