Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

 • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
 • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
 • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Lokal transporttilbod for ungdom (LTU)

Fjaler kommune har fått tildelt kroner 100 000 i lokal transporttilbod for ungdom for 2021. Dette er ei ordning som har fungert i mange år og som vert administrert av kulturkontoret i Fjaler. Midlane kan nyttast til transport av ungdom til og frå ulike fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld.
 

Informasjon om ordninga:

 • Tilbodet er primært retta mot ungdommar mellom 13 og 19 år 
 • Det bør vera 3 eller fleire personar som kan nytte samme transporten
 • Det er ein eigendel på 50 kroner
 • Eksempel på kva vi tidligare har nytta midlane til:
  • heim frå rusfrie ungdomsfestar 
  • bowlingturar,
  • transport til kulturskuletilbod
  • kveldskøyring i Bjørkelia
  • transport til/frå trening m.m
 • Midlane skal nyttast til fleksible transporttilbod og der oppslutnaden er avgjerande for om ruta går.
   

Har du spørsmål eller ynskjer du å nytte deg av tilbodet?

Kontaktperson er kulturleiar Ingeborg Tysnes.

Ingeborg Tysnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054