Kulturskulen

Hyllestad og Fjaler kulturskule

Frå 01.01.2007 har kulturskulen vore driven som ei interkommunal teneste med Hyllestad kommune som ansvarleg for drifta. Dei fleste tilboda i kulturskulen er desentralisert til skulekrinsane. Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivilleg sektor. 

 

Undervisningstilbod

Kulturskulen har eit breitt spekter av undervisningstilbod:

 • Moderne dans
 • Musikk
 • Song
 • Dei fleste instrumenta
 • Tilrettelagt musikk
 • Lyd- og lysteknikk
 • Digital musikk
 • Musikk i livets begynnelse
 • Visuelle kunstfag
 • Biletkunst
 • Husflid/ handverk
 • Teater
 • Skapande skriving

Informasjon om tilboda, gjeldande prisar og reglement finn du på heimesida til Hyllestad kommune og på Facebook

 

 

Slik søkjer du

Du søkjer elektronisk. Søknader vert tekne imot fortløpande.

Her finn du søknadsskjema for skuleåret 2018-2019.

 

 

Kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Erlend Eide, som er nytilsett rektor for Hyllestad og Fjaler kulturskule.

Telefon 45 44 38 26

E-post  erlend.eide@hyllestad.kommune.no