Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Kulturminneplan for Fjaler kommune 2019–2023


Fjaler kommunestyre vedtok planen i møte 18.11.2019.
 

Kulturminneplanen skal vere eit verktøy for forvaltning av kulturminna i Fjaler kommune.  Han vil vere eit hjelpemiddel til å prioritere mellom dei mange forskjellige kulturminna vi har frå ulike historiske periodar.  Ei anna viktig side ved planen er å kartlegge og formidle kunnskap om kulturminna våre.

Planen legg opp til at enkeltpersonar, organisasjonar og andre som jobbar med kulturminne i Fjaler, lettare skal få tilgang til støtteordningar og midlar. Å vere nemnt i planen vil vere ein fordel til dømes i søknadsprosessar opp mot kulturminnefondet og andre tilskotsordningar.
 

Kulturminneplan for Fjaler kommune 2019–2023 (PDF, 3 MB)


Kulturminnesøk

Søk etter kulturminne på Riksantikvaren sitt kulturminnesøk.

Ingeborg Tysnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054
Liv Synnøve Andersen
Rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 57 73 07 38