Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Kulturminneplan for Fjaler kommune 2019–2023


Fjaler kommunestyre vedtok planen i møte 18.11.2019.
 

Kulturminneplanen skal vere eit verktøy for forvaltning av kulturminna i Fjaler kommune.  Han vil vere eit hjelpemiddel til å prioritere mellom dei mange forskjellige kulturminna vi har frå ulike historiske periodar.  Ei anna viktig side ved planen er å kartlegge og formidle kunnskap om kulturminna våre.

Planen legg opp til at enkeltpersonar, organisasjonar og andre som jobbar med kulturminne i Fjaler, lettare skal få tilgang til støtteordningar og midlar. Å vere nemnt i planen vil vere ein fordel til dømes i søknadsprosessar opp mot kulturminnefondet og andre tilskotsordningar.
 

Kulturminneplan for Fjaler kommune 2019–2023 (PDF, 3 MB)


Kulturminnesøk

Søk etter kulturminne på Riksantikvaren sitt kulturminnesøk.

Leiar kultur
  • Tlf: 57738044
  • Mob: 988 65 054
  • E-post:  
Rådgjevar landbruk
  • Tlf: 57730738
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: