Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Alle kommunar skal ha ein plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Anlegg som er oppført i kommunedelplan sin handlingsdel, er i posisjon til å søkje tilskot frå spelemidlar. Denne planen er primært eit verktøy for å styre utbygginga av større og mindre anlegg.

Planen skildrar korleis det står til med idretten i Fjaler kommune, kva som er gjennomført av planlagde prosjekt og kva prioriteringar som gjeld i  planperioden.

Planen vert revidert kvart 4. år og handlingsprogrammet vert rullert kvart år.

Noverande plan vart vedteken januar 2017 og gjeld for perioden 2017-2021. Handlingdelen vert rullert kvar haust. Noverande plan vert revidert i 2021 og skal gjelde frå 2022 - 2026.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 

Handlingsprogram anlegg 2021

 

Langtidsplan - uprioriterte anlegg

Ingeborg Tysnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054