Frivilligsentralen

 

Møte mellom menneske

Fjaler frivilligsentral koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskjer å hjelpe og alle vil gjerne delta! 

Vil du delta?

Av oppgåver som sentralen utfører er koordinering av volontørtenesta og ulike prosjekt og tiltak: BUA Fjaler - gratis utleige av fritidsutyr , Kafe Internasjonal, matkøyring, verdsdagen for psykisk helse 10. oktober, verdas frivilligdag 5. desember, utleige og koordinering av lokalet Studio Nova og Samvirket, tiltak for flyktningane, velkomstdag og info til nye elevar ved Dale vidaregåande skule, oppdatering av tiltak og kontaktar i basen for lag/ org, informasjonsarbeid og ansvar for redaksjonelt stoff i FJALER.NO og Fabelaktive Dale

BUA Fjaler

Vi driftar BUA-ordninga i Fjaler som låner gratis ut fritidsutstyr for sommar og vinter. Her finn du fordelt på to avdelingar alt frå soveposer, liggjeunderlag, telt og tarp, ryggsekkar, fiskestong og stormkjøken, badmintonsett, hengekøyer og fjellsko til syklar, rulleskøyter og skateboard , skøyter, ski, akebrett  og truger. Vi har også bålpanne, og kano og kajakkar som ligg i Badevika, men som må leigast på Samvirket.

Gå inn på bua.io og finn utstyr og finn Fjaler på kartet. Du må registrere deg som låner før du kjem, eller vi kan hjelpe deg. Vi er også på facebook

BUA ordningar finn du også på Eid og i Selje, Høyanger, Askvoll og Førde. BUA familien veks raskt i heile Noreg , vil bli rundt 150 i 2021.

Volontørtenesta

Volontørar som kjem frå ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Vi har har tatt i mot og sendt volontørar sidan 1999 som har inkludert  over 65 ungdomar

Volontørtenesta var tidlegare støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ European Volunteer Service / European Solidarity Corps (ESC) , men støtta til å bruke ESC vart kutta i 2019 av den norske regjeringa.  Vi kan likevel ta i mot volontørar, men ikkje søkje støtte sjølve .

Vi har gjennom samarbeid med ulike europeiske organisasjoner framleis volontørar i skulen, til middagsutkøyring og andre transportoppdrag,  i BUA Fjaler og fritidsaktivitetar, i arbeid ved kontoret på Samvirket og ved Dale vidaregåande skule.  Grunna koronapandemien og omlegging av støtteordninga er det berre for tida to volontørar  ( har vanlegvis vore fire )

Sjekk BUFDIR si nettside om Solidaritetskorpset Vi kan sende ut volontørar og Noreg er også medlem i Erasmus+

Desse kommunane har europeiske volontørar i gamlefylket no for tida: Askvoll, Eid, Bremanger og Fjaler.

Eigar

Fjaler kommune er eigar av sentralen via øyremerka tilskotet til kommunen. Sentralen vart oppretta i 1995. Volontørtenesta starta opp i 1999. BUA Fjaler opna i mars 2019

Kontoret og BUA

Etter over 10 år på Dale senter, flytta kontoret i 2018 over på Samvirket / gamle Coopen i 2. høgda. Besøksadresse Dalsvegen 97 A. Velkomen innom! 

Lik oss på facebook  Fjaler frivilligsentral

Frivilligsentralar

Frivilligsentralar finst over heile landet, berre i Sogn og Fjordane er det no 21 sentralar. Dei næraste er Askvoll, nykomlingen Hyllestad,  Solund, Gulen og Gaular, Førde og Naustdal (= Sunnfjord kommune i 2020 inkl Jølster), Florø, og Vågsøy (= Kinn kommune frå 2020) , Eid og Selje (= Stad kommune frå 2020) Hornindal går over til Volda i 2020, Bremanger, Stryn, Gloppen, Høyanger, Årdal, Lærdal, og Sogndal og Leikanger (= Sogndal kommune i 2020 inkl Balestrand), 

Margrete Reisæter
Dagleg leiar Frivilligsentral
E-post
Telefon 57 73 80 20
Mobil 995 48 767