Frivilligsentralen

Badevika nye elevar red.jpeg - Klikk for stort bilete

Møte mellom menneske

Fjaler frivilligsentral koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskje å hjelpe og alle vil gjerne delta! 

 

Vil du delta?

Av oppgåver som sentralen utfører er koordinering av volontørtenesta og ulike prosjekt som seniorsurf, nattugler, verdsdagen for psykisk helse, utleige av Badet og Studio Nova, informasjon til nye elevar ved Dale vidaregåande skule (foto), informasjonsarbeid som FRITIDA MI - ei brosjyre med utvalet av fritidstilbod og lag og organisasjonar i Fjaler og vi er medarbeidar for BRUA, FJALER.NO og nettsida her.

Volontørtenesta

Fire volontørar som kjem frå fire ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Dette er støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ EVS/ Aktiv Ungdom. Volontørane yter verdifull frivillig innsats i skulen, barnehagen, biblioteket og fritidsaktivitetar, mot enkeltpersonar og i arbeid ved kontoret. Ein er fast ved Dale vidaregåande skule og ein på Vevang Produksjon medan dei andre to arbeider på tvers i lokalsamfunnet med base i Frivilligsentralen. I tillegg er det volontør på UWC.

Volontørar for 2015-16:

Milan frå Serbia (Frivilligsentralen) tlf 474 45 012

Agata frå Polen (Frivilligsentralen) tlf 415 13 397

Karin frå Tyskland (Vevang Produksjon) tlf 948 52 516

Cristina frå Spania (Dale vgs) tlf 469 19 677

Irakli frå Georgia (UWC) tlf 921 27 231

Styret

Fjaler kommune er eigar av sentralen med støtte frå KD (kulturdepartementet) etter årleg søknad. Sentralen vart oppretta i 1995 og har sidan då vore organisert med eige styre under kulturkontoret.

I styret for sentralen har kommunen fleirtal. Samansetjing 2016: Styreleiar er Arne Osland ( politisk vald ). Dei andre er Kjersti Nygård  (politisk vald), Annikken Myklebust (oppnemnd av rådmannen), Kåre Antonisen (frivillig) og Leonie Merts-Koning (RCNUWC)

Du finn Frivilligsentralen i 3. høgda på Dale senter, fløy B.

Lik oss på facebook  Fjaler frivilligsentral

Frivilligsentralar finst over heile landet, berre i Sogn og Fjordane er det no 18 sentralar. Dei næraste er Gaular, Askvoll, Florø, Førde, Naustdal, Solund og Gulen.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Margrete Reisæter. Sist endra 07.03.2016 19:47 av Reisæter, Margrete
 
 
Login for redigering