Frivilligsentralen

Klikk for stort bilete

Møte mellom menneske

Fjaler frivilligsentral koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskjer å hjelpe og alle vil gjerne delta! 

Vil du delta?

Av oppgåver som sentralen utfører er koordinering av volontørtenesta og ulike prosjekt og tiltak: BUA  - gratis utleige av fritidsutyr (opnar i 2019) , Kafe Nova Internasjonal, matkøyring, verdsdagen for psykisk helse 10. oktober, verdas frivilligdag 5. desember, utleige og koordinering av lokalet Studio Nova, tiltak for flyktningane, velkomstdag og info til nye elevar ved Dale vidaregåande skule (foto frå velkomstdag i Badevika i Dale), oppdatering av tiltak og kontaktar i basen for lag/ org, informasjonsarbeid som FRITIDA MI - ei brosjyre med utvalet av fritidstilbod og lag og organisasjonar i Fjaler og medarbeidar for FJALER.NO, Fabelaktive Dale og nettsida her.

Volontørtenesta

Fire volontørar som kjem frå fire ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Dette er støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ EVS/ Aktiv Ungdom. Volontørane yter verdifull frivillig innsats i skulen, barnehagen, biblioteket, kinoen og fritidsaktivitetar, mot enkeltpersonar og i arbeid ved kontoret. Ein er fast ved Dale vidaregåande skule medan dei andre tre arbeider på tvers i lokalsamfunnet med base i Frivilligsentralen.

Volontørar for 2018-19:

Guenault (Frankrike), Melih (Tyrkia), Clara (Spania) og Kira (Tyskland) på Dale vgs

Styret

Fjaler kommune er eigar av sentralen med støtte årleg frå KD (kulturdepartementet) Sentralen vart oppretta i 1995 og har sidan då vore organisert med eige styre under kulturkontoret. Volontørtenesta starta opp i 1999.

I styret for sentralen har kommunen fleirtal. Styresamansetjing 2018/19: Styreleiar Arne Osland ( politisk vald ). Styremedlemer Jenny Kjøsnes  (politisk vald), Annikken Myklebust (oppnemnd av rådmannen), Alf Jørgen Braatane (Dale UL, frivillig) og Madhulika Singh (RCNUWC)

Kontoret

Etter over 10 år på Dale senter, er kontoret frå 1. desember - 18 flytta til andre høgda på Samvirket / gamlecoopen, 2. høgda. Besøksadresse Dalsvegen 97B. Velkomen innom! 

Lik oss på facebook  Fjaler frivilligsentral

Frivilligsentralar

Frivilligsentralar finst over heile landet, berre i Sogn og Fjordane er det no 20 sentralar. Dei næraste er Gaular, Askvoll, Florø, Førde, Naustdal, Solund og Gulen. Andre kommunar med frivilligsentralar er Årdal, Lærdal, Sogndal, Leikanger, Jølster, Gloppen, Eid, Hornindal, Stryn, Vågsøy, Bremanger  og Høyanger.

Desse kommunane har volontørteneste: Solund, Askvoll, Eid, Bremanger og Fjaler