Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Frivilligsentralen

Klikk for stort bilete 

Møte mellom menneske

Fjaler frivilligsentral koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskjer å hjelpe og alle vil gjerne delta! 

Vil du delta?

Av oppgåver som sentralen utfører er koordinering av volontørtenesta og ulike prosjekt og tiltak: BUA Fjaler - gratis utleige av fritidsutyr , Kafe Internasjonal, matkøyring, verdsdagen for psykisk helse 10. oktober, verdas frivilligdag 5. desember, utleige og koordinering av lokalet Studio Nova og Samvirket, tiltak for flyktningane, velkomstdag og info til nye elevar ved Dale vidaregåande skule, oppdatering av tiltak og kontaktar i basen for lag/ org, informasjonsarbeid og ansvar for redaksjonelt stoff i FJALER.NO og Fabelaktive Dale

BUA Fjaler

Vi driftar BUA-ordninga i Fjaler som låner gratis ut fritidsutstyr for sommar og vinter. Her finn du fordelt på to avdelingar alt frå soveposer, liggjeunderlag, telt og tarp, ryggsekkar, fiskestong og stormkjøken, badmintonsett, hengekøyer og fjellsko til syklar, rulleskøyter og skateboard , skøyter, ski, akebrett  og truger. Vi har også bålpanne, og kano og kajakkar som ligg i Badevika, men som må leigast på Samvirket.

Gå inn på bua.io og finn utstyr og finn Fjaler på kartet. Du må registrere deg som låner før du kjem, eller vi kan hjelpe deg. Vi er også på facebook

BUA ordningar finn du også på Eid og i Selje og kjem til Høyanger, Askvoll og Sunnfjord. BUA familien veks raskt i heile Noreg , vil bli rundt 150 i 2021.

Volontørtenesta

Volontørar som kjem frå ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Dette var tidlegare støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ European Solidarity Corps (ESC) , men støtta til å bruke ESC vart kutta i 2019 av regjeringa. Vi har likevel framleis volontørar i skulen, til middagsutkøyring og andre transportoppdrag,  i BUA Fjaler og fritidsaktivitetar, i arbeid ved kontoret på Samvirket og ved Dale vidaregåande skule. Volontørar for 2020-2021 er Lars Ruben og Jakob , begge frå Tyskland.  Grunna koronapandemien og omlegging av støtteordninga er det berre to volontørar dette året ( har vanlegvis vore fire )  og vi går ei uviss framtid i møte diverre.

Desse kommunane har europeiske volontørar i gamlefylket: Askvoll, Eid, Bremanger og Fjaler.

Eigar

Fjaler kommune er eigar av sentralen via øyremerka tilskotet til kommunen. Sentralen vart oppretta i 1995. Volontørtenesta starta opp i 1999. BUA Fjaler opna i mars 2019

Kontoret og BUA

Etter over 10 år på Dale senter, flytta kontoret i 2018 over på Samvirket / gamle Coopen i 2. høgda. Besøksadresse Dalsvegen 97. Velkomen innom! 

Lik oss på facebook  Fjaler frivilligsentral

Frivilligsentralar

Frivilligsentralar finst over heile landet, berre i Sogn og Fjordane er det no 21 sentralar. Dei næraste er Askvoll, Solund, Gulen og Gaular, Førde og Naustdal (= Sunnfjord kommune i 2020 inkl Jølster), Florø, og Vågsøy (= Kinn kommune frå 2020) , Eid og Selje (= Stad kommune frå 2020) Hornindal går over til Volda i 2020, Bremanger, Stryn, Gloppen, Høyanger, Årdal, Lærdal, og Sogndal og Leikanger (= Sogndal kommune i 2020 inkl Balestrand), 

Margrete Reisæter
Dagleg leiar Frivilligsentral
E-post
Telefon 57 73 80 20
Mobil 995 48 767