Frivilligsentralen

Møte mellom menneske

Fjaler frivilligsentral koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskjer å hjelpe og alle vil gjerne delta! 

Vil du delta?

Av oppgåver som sentralen utfører er koordinering av volontørtenesta og ulike prosjekt som seniorsurf, tiltak for flyktningane, Kafe Nova Internasjonal, matkøyring, verdsdagen for psykisk helse 10. oktober, verdas frivilligdag 5. desember , utleige av Studio Nova, informasjon til nye elevar ved Dale vidaregåande skule (foto), nattugler, informasjonsarbeid som FRITIDA MI - ei brosjyre med utvalet av fritidstilbod og lag og organisasjonar i Fjaler og vi er medarbeidar for FJALER.NO , Fabelaktive Dale og nettsida her.

Volontørtenesta

Fire volontørar som kjem frå fire ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Dette er støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ EVS/ Aktiv Ungdom. Volontørane yter verdifull frivillig innsats i skulen, barnehagen, biblioteket og fritidsaktivitetar, mot enkeltpersonar og i arbeid ved kontoret. Ein er fast ved Dale vidaregåande skule medan dei andre tre arbeider på tvers i lokalsamfunnet med base i Frivilligsentralen.

Volontørar for 2017-18:

Pavol (Slovakia), Vlorika (Makedonia/ Kosovo), Vega (Spania) og Lukas (Tyskland) på Dale vgs

For 2018/19 kjem Kira (Tyskland) på Dale vgs, Tea (Slovenia), Guennault (Frankrike) og Melih (Tyrkia) .

Styret

Fjaler kommune er eigar av sentralen med støtte årleg frå KD (kulturdepartementet) Sentralen vart oppretta i 1995 og har sidan då vore organisert med eige styre under kulturkontoret. Volontørtenesta starta opp i 1999.

I styret for sentralen har kommunen fleirtal. Samansetjing for 2017: Styreleiar er Arne Osland ( politisk vald ). Dei andre er Jenny Kjøsens  (politisk vald), Annikken Myklebust (oppnemnd av rådmannen), Alf Jørgen Braatane (Dale UL, frivillig) og Madhulika Singh (RCNUWC)

Du finn Frivilligsentralen i 3. høgda på Dale senter, fløy B. Dagleg leiar er Margrete Reisæter tlf 57738020

Lik oss på facebook  Fjaler frivilligsentral

Frivilligsentralar finst over heile landet, berre i Sogn og Fjordane er det no 20 sentralar. Dei næraste er Gaular, Askvoll, Florø, Førde, Naustdal, Solund og Gulen. Andre kommunar med frivilligsentralar er Årdal, Lærdal, Sogndal, Jølster, Gloppen, Eid, Hornindal, Stryn, Vågsøy og dei siste nye i 2017 er Bremanger Leikanger og Høyanger.

Volontørtenesta finnst i Solund, Askvoll, Eid, Bremanger og Fjaler