Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Frivilligsentralen

Klikk for stort bilete

Møte mellom menneske

Fjaler frivilligsentral koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskjer å hjelpe og alle vil gjerne delta! 

Vil du delta?

Av oppgåver som sentralen utfører er koordinering av volontørtenesta og ulike prosjekt og tiltak: BUA Fjaler - gratis utleige av fritidsutyr , Kafe Internasjonal, matkøyring, verdsdagen for psykisk helse 10. oktober, verdas frivilligdag 5. desember, utleige og koordinering av lokalet Studio Nova og Samvirket, tiltak for flyktningane, velkomstdag og info til nye elevar ved Dale vidaregåande skule (foto frå velkomstdag i Badevika i Dale), oppdatering av tiltak og kontaktar i basen for lag/ org, informasjonsarbeid som FRITIDA MI - ei brosjyre med utvalet av fritidstilbod og lag og organisasjonar i Fjaler og medarbeidar for FJALER.NO, Fabelaktive Dale og nettsida her.

Volontørtenesta

Fire volontørar som kjem frå fire ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Dette er støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ ESC (European Solidary Corps) Aktiv Ungdom. Volontørane yter verdifull frivillig innsats i skulen, barnehagen, biblioteket, kinoen, BUA Fjaler og fritidsaktivitetar og mykje meir, mot enkeltpersonar og i arbeid ved kontoret. Ein er fast ved Dale vidaregåande skule medan dei andre tre arbeider på tvers i lokalsamfunnet med base i Frivilligsentralen.

Volontørar for 2019-2020:

Alex (Wales), Bilal (Tyrkia), Alba (Spania) og Franziska (Tyskland) som er mest på Dale vgs

Styret

Fjaler kommune er eigar av sentralen med støtte årleg frå KD (kulturdepartementet) og siste åra via rammetilskotet til kommunen. Sentralen vart oppretta i 1995 og har sidan då vore organisert med eige styre under kulturkontoret. Volontørtenesta starta opp i 1999.

I styret for sentralen har kommunen fleirtal. Styresamansetjing 2018/19: Styreleiar Arne Osland ( politisk vald ). Styremedlemer Jenny Kjøsnes  (politisk vald), Annikken Myklebust (oppnemnd av rådmannen), Alf Jørgen Braatane (Dale UL, frivillig) og Madhulika Singh (RCNUWC)

Kontoret

Etter over 10 år på Dale senter, flytta kontoret over på Samvirket / gamlecoopen i 2. høgda. Besøksadresse Dalsvegen 97. Velkomen innom! 

Lik oss på facebook  Fjaler frivilligsentral

Frivilligsentralar

Frivilligsentralar finst over heile landet, berre i Sogn og Fjordane er det no 21 sentralar. Dei næraste er Askvoll, Solund, Gulen og Gaular, Førde og Naustdal (= Sunnfjord kommune i 2020 inkl Jølster), Florø, og Vågsøy (= Kinn kommune frå 2020) , Eid og Selje (= Stad kommune frå 2020) Hornindal går over til Volda i 2020, Bremanger, Stryn, Gloppen, Høyanger, Årdal, Lærdal, og Sogndal og Leikanger (= Sogndal kommune i 2020 inkl Balestrand), 

Desse kommunane har volontørteneste: Askvoll, Eid og Fjaler

Dagleg leiar Frivilligsentral
  • Tlf: 5773 8020
  • Mob: 995 48 767
  • E-post: