Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Tenestekontoret

Tenestekontoret behandlar søknader om helse- og omsorgstenester og er ofte første kontaktpunkt for brukarar, pårørande og andre samhandlingspartar.

Tenestekontoret er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Oppgåver som ligg til tenestekontoret:

  •   forvaltning
  •   pådrivar for tverrfagleg samhandling
  •   overordna koordinering
  •   økonomi
  •   fagutvikling
  •   teknologisk utvikling

Opningstider: mandag- fredag kl 08.00 - 15.45
Konstituert leiar: Tlf. 57 73 81 26
Koordinator heimetenester: Tlf. 57 73 81 25
Økonomikonsulent: Tlf. 57 73 81 27