Tenestekontoret

Tenestekontoret behandlar søknader om helse- og omsorgstenester og er ofte første kontaktpunkt for brukarar, pårørande og andre samhandlingspartar.

Tenestekontoret er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Oppgåver som ligg til tenestekontoret:

  •   forvaltning
  •   pådrivar for tverrfagleg samhandling
  •   overordna koordinering
  •   økonomi
  •   fagutvikling
  •   teknologisk utvikling

Opningstider: mandag- fredag kl 08.00 - 15.45
Tenestekoordinator institusjon/ konstituert leiar bistand og omsorg: tlf. 57738126
Koordinator heimetenester: tlf. 57738125
Økonomikonsulent: tlf. 57738127