Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Tenestekontoret

Tenestekontoret behandlar søknader om helse- og omsorgstenester og er ofte første kontaktpunkt for brukarar, pårørande og andre samhandlingspartar.

Tenestekontoret er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Oppgåver som ligg til tenestekontoret:

 •   forvaltning
 •   pådrivar for tverrfagleg samhandling
 •   overordna koordinering
 •   økonomi
 •   fagutvikling
 •   teknologisk utvikling
   

Kontakt oss:

Tenestekontret held til i 2. etasje på sjukeheimen.

 • Konstituert leiar, telefon 57 73 81 26
 • Koordinator heimetenester, telefon 57 73 81 25
 • Økonomikonsulent, telefon 57 73 81 27
Bente Sæterdalen Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26
Hanne Ulvatne Igelkjøn
Koordinator
E-post
Telefon 57 73 81 25
Kjersti Størdal
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 57 73 81 27