Tenestekontoret

Tenestekontoret behandlar søknader om helse- og omsorgstenester og er ofte første kontaktpunkt for brukarar, pårørande og andre samhandlingspartar.

Tenestekontoret er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Oppgåver som ligg til tenestekontoret:

  •   forvaltning
  •   pådrivar for tverrfagleg samhandling
  •   overordna koordinering
  •   økonomi
  •   fagutvikling
  •   teknologisk utvikling
     

Kontakt oss:

Tenestekontret held til i 2. etasje på sjukeheimen.

Konstituert leiar, telefon 57 73 81 26
Koordinator heimetenester, telefon 57 73 81 25
Økonomikonsulent, telefon 57 73 81 27