Tenestekontoret

Tenestekontoret behandlar søknader om helse- og omsorgstenester og er ofte første kontaktpunkt for brukarar, pårørande og andre samhandlingspartar.

Tenestekontoret er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Oppgåver som ligg til tenestekontoret:

 •   forvaltning
 •   pådrivar for tverrfagleg samhandling
 •   overordna koordinering
 •   økonomi
 •   fagutvikling
 •   velferdsteknologi
   

Kontakt oss:

Tenestekontoret held til i 2. etasje på sjukeheimen.

 • Leiar, telefon 57 73 81 26
 • Koordinator heimetenester, telefon 57 73 81 25
 • Økonomikonsulent, telefon 57 73 81 27
 • Konsulent fagutvikling og velferdsteknologi, telefon 57 73 81 28
Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26
Hanne Ulvatne Igelkjøn
Koordinator
E-post
Telefon 57 73 81 25
Kjersti Størdal
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 57 73 81 27
Randi Kyrkjebø
Fagutviklar
E-post
Telefon 57 73 81 28