Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Tenestekontoret

Tenestekontoret behandlar søknader om helse- og omsorgstenester og er ofte første kontaktpunkt for brukarar, pårørande og andre samhandlingspartar.

Tenestekontoret er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Oppgåver som ligg til tenestekontoret:

  •   forvaltning
  •   pådrivar for tverrfagleg samhandling
  •   overordna koordinering
  •   økonomi
  •   fagutvikling
  •   teknologisk utvikling

Opningstider: mandag- fredag kl 08.00 - 15.45
Konstituert leiar: Tlf. 57 73 81 26
Koordinator heimetenester: Tlf. 57 73 81 25
Økonomikonsulent: Tlf. 57 73 81 27