Langtidsopphald

Sjukeheimsplass er eit heildøgns omsorgstilbod til personar som har eit pleie- og omsorgsbehov som ikkje kan dekkast av heimestenestene i eigen heim eller i omsorgsbustad.

Helsetunet - Klikk for stort bilete Korleis søkjer eg?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 58 kB)

 

Søknaden skal sendast til

Fjaler kommune, v/ mottakskontoret, postboks 54, 6961 Dale i Sunnfjord.

 

Søknadane vert handsama fortløpande.

Kva kostar langtidsopphald?

Reglar for utrekning av betaling er fastsett i statleg forskrift. Du vil få eit eige vedtak om kva du skal betale for opphaldet.