Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Langtidsopphald på sjukeheim

Sjukeheimsplass er eit heildøgns omsorgstilbod til personar som har eit pleie- og omsorgsbehov som ikkje kan dekkast av heimestenestene i eigen heim eller i omsorgsbustad.

Slik søkjer du

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftkleg søknad. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Gå til søknadsskjema >

Du kan og få søknadsskjemaet på kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.


Søknaden sendast til

Fjaler kommune
v/ Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Søknadane vert handsama fortløpande.
 

Kva kostar langtidsopphald?

Reglar for utrekning av betaling er fastsett i foreskrift. Du vil få eit eige vedtak om kva du skal betale for opphaldet.

Solheim Evy
Leiar sjukeheimen
E-post
Telefon 57 73 81 47
Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26