Korttidsopphald

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim. Det kan vere rehabilitering etter sjukehusopphald, eller opphald for utredning/ behandling av sjukdom.
 

Kor lenge kan eg få korttidsopphald?

Dette varierar etter individuelle behov. Før utskriving vil spørsmål om eventuell forlenging bli drøfta.

 

Korleis søkjer eg?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

 

Gå til søknadsskjema

 

Søknaden sendast til

Fjaler kommune
Helse- og omsorgstenesta
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Søknadane vert handsama fortløpande.

 

Kva kostar korttidsopphald?
 

Prisliste for kommunale tenester