Korttidsopphald på sjukeheim

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim. Det kan vere rehabilitering etter sjukehusopphald, eller opphald for utredning/ behandling av sjukdom.
 

Kor lenge kan du få korttidsopphald?

Dette varierar etter individuelle behov. Før utskriving vil spørsmål om eventuell forlenging bli drøfta.

 

Slik søkjer du

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Gå til søknadsskjema

Du kan og få søknadsskjema på kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.


Søknaden sendast til

Fjaler kommune
Helse- og omsorgstenesta
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Søknadane vert handsama fortløpande.

 

Kva kostar korttidsopphald?

Korttidsopphald på sjukeheimen kostar kroner 180 per døgn, dette gjeld dei første 60 døgn per kalendar år.
Sjå fleire prisar i prislista for kommunaletenester under:
 

Prisliste for kommunale tenester

Solheim Evy
Leiar sjukeheimen
E-post
Telefon 57 73 81 47
Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26