Korttidsopphald

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim.

  

Det kan vere rehabilitering etter sjukehusopphald, eller opphald for utredning/ behandling av sjukdom.

Helsetunet - Klikk for stort bileteKor lenge kan eg få korttidsopphald?

Dette varierar etter individuelle behov. Før utskriving vil spørsmål om eventuell forlenging bli drøfta.

 

Korleis søkjer eg?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 58 kB)

 

Søknaden skal sendast til

Fjaler kommune, v/ mottakskontoret, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.

 

Søknadane vert handsama fortløpande.

 

Kva kostar korttidsopphald?

Sjå kommunale betalingssatsar for bistand og omsorgstenester