Korttidsopphald

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim.

  

Det kan vere rehabilitering etter sjukehusopphald, eller opphald for utredning/ behandling av sjukdom.

Helsetunet - Klikk for stort bilete Kor lenge kan eg få korttidsopphald?

Dette varierar etter individuelle behov. Før utskriving vil spørsmål om eventuell forlenging bli drøfta.

 

Korleis søkjer eg?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 58 kB)

 

Søknaden skal sendast til

Fjaler kommune, v/ mottakskontoret, postboks 54, 6961 Dale i Sunnfjord.

 

Søknadane vert handsama fortløpande.

 

Kva kostar korttidsopphald?

Sjå kommunale betalingssatsar for bistand og omsorgstenester (PDF, 196 kB)

Publisert av Elin Ulvik Ullebø. Sist endra 25.02.2015 av Elin Ullebø Ulvik
 
 
Login for redigering