Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Korttidsopphald

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim.

  

Det kan vere rehabilitering etter sjukehusopphald, eller opphald for utredning/ behandling av sjukdom.

Kor lenge kan eg få korttidsopphald?

Dette varierar etter individuelle behov. Før utskriving vil spørsmål om eventuell forlenging bli drøfta.

 

Korleis søkjer eg?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 58 kB)

 

Søknaden sendast til

Fjaler kommune
Helse- og omsorgstenesta
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

 

Søknadane vert handsama fortløpande.

 

Kva kostar korttidsopphald?

Sjå kommunale betalingssatsar for bistand og omsorgstenester