Dagopphald i institusjon

Dagopphald i insitusjon (på sjukeheimen) er eit tilbod til eldre heimebuande som har behov for aktivisering på dagtid samt eventuell oppfølging i høve medisin og ernæring.

 

På dagopphald får du måltider, trim og andre aktivitetar samt sosialt samver.

Målgruppe

Eldre heimebuande med behov for tilsyn, oppfølging og aktivisering på dagtid.

 

Korleis søkje?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg.

Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 58 kB)

 

 

Søknaden sendast til:

Fjaler kommune, v/ mottakskontoret, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.

 

Søknadane vert handsama fortløpande

 

Kva kostar dagopphald?

Sjå kommunale betalingssatsar for bistand- og omsorgstenester. (PDF, 2 MB)