Dagopphald i institusjon

Dagopphald i insitusjon (på sjukeheimen) er eit tilbod til eldre heimebuande som har behov for aktivisering på dagtid samt eventuell oppfølging i høve medisin og ernæring.

 

På dagopphald får du måltider, trim og andre aktivitetar samt sosialt samver.

Sansehagen ved Helsetunet - Klikk for stort bileteMålgruppe

Eldre heimebuande med behov for tilsyn, oppfølging og aktivisering på dagtid.

 

Korleis søkje?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg.

Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 58 kB)

 

 

Søknaden sendast til:

Fjaler kommune, v/ mottakskontoret, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.

 

Søknadane vert handsama fortløpande

 

Kva kostar dagopphald?

Sjå kommunale betalingssatsar for bistand- og omsorgstenester. (PDF, 2 MB)