Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Dagopphald i institusjon

Dagopphald i insitusjon (på sjukeheimen) er eit tilbod til eldre heimebuande som har behov for aktivisering på dagtid samt eventuell oppfølging i høve medisin og ernæring.

På dagopphald får du måltider, trim og andre aktivitetar samt sosialt samver.

Målgruppe

Eldre heimebuande med behov for tilsyn, oppfølging og aktivisering på dagtid.

 

Korleis søkje?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg.

Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

 

Gå til søknadsskjema >

 

Send søknaden til:

Fjaler kommune
Helse-og omsorgstenesta
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Søknadane vert handsama fortløpande

 

Kva kostar dagopphald?

Sjå kommunale betalingssatsar for bistand- og omsorgstenester. (PDF, 2 MB)