Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Dagopphald i institusjon

Dagopphald i insitusjon (på sjukeheimen) er eit tilbod til eldre heimebuande som har behov for aktivisering på dagtid samt eventuell oppfølging i høve medisin og ernæring.

På dagopphald får du måltider, trim og andre aktivitetar samt sosialt samver.

Målgruppe

Eldre heimebuande med behov for tilsyn, oppfølging og aktivisering på dagtid.

 

Korleis søkje?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må søkje skriftleg.

Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

 

Gå til søknadsskjema >

 

Send søknaden til:

Fjaler kommune
Helse-og omsorgstenesta
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Søknadane vert handsama fortløpande

 

Kva kostar dagopphald?

Sjå kommunale betalingssatsar for Helse- og omsorgstenester