Avlasting i institusjon

Avlastningsopphald i institusjon er eit tilbod til personar og familiar som har omfattande omsorgsoppgåver.

Avlastingsopphaldet vert ytt for å gje den som har den daglege omsorga høve til å ha ein pause frå omsorgsoppgåvene.

Helsetunet - Klikk for stort bileteKorleis søkjer eg?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg søknad. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 58 kB)

 

Søknaden sendast til:

Fjaler kommune
v/ mottakskontoret
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

 

Søknadane vert handsama fortløpande. Dersom omsorgsytar skal planlegge ferie eller at ein på anna måte er avhengig av avlasting i ein bestemt periode, bør det søkjast i god tid før perioden startar.

 

Kva kostar det?

Det er ikkje eigenbetaling for avlastningsopphald i institusjon