Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Avlasting i institusjon

Avlastningsopphald i institusjon er eit tilbod til personar og familiar som har omfattande omsorgsoppgåver.

Avlastingsopphaldet vert ytt for å gje den som har den daglege omsorga høve til å ha ein pause frå omsorgsoppgåvene.

Helsetunet - Klikk for stort bileteKorleis søkjer eg?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg søknad. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

 

Gå til søknadsskjema >

 

Søknaden sendast til:

Fjaler kommune
v/ Helse- og omsorgsstenesta
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

 

Søknadane vert handsama fortløpande. Dersom omsorgsytar skal planlegge ferie eller at ein på anna måte er avhengig av avlasting i ein bestemt periode, bør det søkjast i god tid før perioden startar.

 

Kva kostar det?

Det er ikkje eigenbetaling for avlastningsopphald i institusjon