Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

Restriksjonar for besøkande og pårørande ved Fjaler sjukeheim

Sjukeheimen lyt framleis halde fram med restriksjonane for å hindre smitte til bebuarane. Vi håper å få tilgang til nettbrett i løpet av denne veka. Då kan de snakke via skype med dykkar nære og kjære.

Ta kontakt på telefon: 
Korttidsavdeling, telefon 414 64 562
Langtidsavdeling, telefon 414 69 582
Skjerma eining, telefon 953 09 778

 

Sjukeheim