Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, helsestajon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste.

 

Vi er å finne på Helsetunet, i underetasjen - samme bygg som Fjaler sjukeheim. Parkering og inngang på nordsida (mot fjorden).

Babysong - Klikk for stort bilete

Det er to helsesøstre , ei jordmor og ein lege tilknytt til helsestasjonen. Lege er tilstades kvar tysdag.

 

Tenester helsestasjonen tilbyr

 • barnevaksinasjon
 • helseundersøkingar
 • førebyggjande psykososialt arbeid
 • rettleiing om helse
 • informasjon om utvikling hos barn
 • rettleiing om kosthald
 • heimebesøk
 • samarbeid om habilitering av barn og unge

 

Jordmorteneste

Tenesta gjer tilbod om omsorg rundt graviditet og fødsel. Jordmor samarbeider i hovudsak med lege og helsesøster. Jordmor er å treffe kvar onsdag.

 

Helsetenesta for ungdom

Ungdom frå 13-20 år

I skuleåret det er mogleg å treffe helsesøster utan time bestilling. Helsesøster er å treffe på skulane fylgjande:

 • Dale vidaregåande skule om onsdagane
 • Fjaler ungdomsskule om onsdagane
 • Våge skule annakvar måndag (oddetalsveke)

Det er også mogleg å «stikk innom» eller  ringe og bestille time på helsestasjon. Ungdom kan få råd og rettleiing blant anna om seksualitet, prevensjon, kjønnssjukdommar, psykiske problem og kosthald. Helsesøster kan hjelpe å ordne kontakt med lege om ynskeleg.