Helsestasjon

Helsestasjonen tilbyr helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste.

Vi er å finne på Helsetunet, i underetasjen - samme bygg som Fjaler sjukeheim. Parkering og inngang på nordsida (mot fjorden).

Det er tre helsesjukepleiarar, ei jordmor og ein lege tilknytt til helsestasjonen. Lege er tilstades kvar tysdag.

Ungdom i alderen 13-20 år er velkomen til Helsestasjon for ungdom på Fjaler helsestasjon tysdagar frå kl.14-15.30

Tenester helsestasjonen tilbyr

 • barnevaksinasjon
 • helseundersøkingar
 • førebyggjande psykososialt arbeid
 • rettleiing om helse
 • informasjon om utvikling hos barn
 • rettleiing om kosthald
 • heimebesøk
 • samarbeid om habilitering av barn og unge
   

Jordmorteneste

Jordmor tilbyr omsorg rundt graviditet og fødsel. Jordmor samarbeider i hovudsak med lege og helsesjukepleiar. Jordmor er å treffe kvar måndag og onsdag, i tillegg til annakvar fredag i partalsveker. 

Ny app til gravide og småbarnsforeldre

Helsestasjon- og jordmortenesta i Fjaler har teke i bruk appen Helseoversikt. Dette er ei løysing som gjev gravide og småbarnsforeldre trygg og relevant helseinformasjon frå kvalitetssikre kjelder.

Last ned appen i dag ved å søke Helseoversikt i App Store eller Google Play. Appen er gratis.  

Ved spørsmål ta kontakt med helsesjukepleiar eller jordmor.

 

Skulehelseteneste

I skuleåret det er mogleg å treffe helsesjukepleiar utan time bestilling. Helsesjukepleiar er å treffe på skulane følgjande dagar::

 • Dale vidaregåande skule kvar onsdag
 • Dingemoen skule kvar onsdag
 • Fjaler ungdomsskule kvar tysdag
 • Våge skule annakvar måndag (oddetalsveke)
 • Flekke skule og barnehage annakvar måndag (partalsveker)

Det er også mogleg å «stikke innom» eller  ringe og bestille time på helsestasjon. Ungdom kan få råd og rettleiing blant anna om seksualitet, prevensjon, kjønnssjukdommar, psykiske problem og kosthald. Helsesjukepleiar kan hjelpe å ordne kontakt med lege om ynskeleg.

 

Kontakt oss

Fagansvaleg helsesjukepleiar:
Bente Gunn Melheim, telefonnummer 577 38 112 / 977 42 854
Helsesjukepleiarar:
Elin Heggheim Møller, telefonnummer 577 38 122 / 404 15 735
Signe Norddal Bjørvik, telefonnummer 577 38 111 / 477 98 781
Jordmor:
Toril M. Myklebust, telefonnummer 577 38 121 / 906 62 012

Bente Gunn Melheim
Fagansvarleg helsesjukepleiar
E-post
Telefon 57 73 81 12
Mobil 977 42 854