Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm kan verte tildelt den som har behov for å kunne tilkalle hjelp på ein enkel og trygg måte, og som ikkje har høve til å tilkalle hjelp på anna vis.

Tenesta er knytt opp mot Alarmsentralen i Sogn og fjordane. Tryggleiksalarmen har eit eige sim-kort. Det betyr at du ikkje treng hustelefon eller mobiltelefon for å ha alarm, men det er ein fordel om du har ein av delane (det gjer det lettare å få kontakt med deg).

Slik søkjer du

Du bruker søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søke om tryggleiksalarm.
 

Her finn du søknadsskjema

 

Søknad sendast til:
Fjaler kommune
Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i sunnfjord
 

Kva kostar det?

Tenesta koster 250 kroner i månaden.
Tenesta vert fakturert frå oppkoblingsdato og ut månaden ved nedkobling.

Dersom tryggleiksalarm eller utstyr vert øydelag eller forsvinn, må dette erstattast av brukar sjølv.