Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Praktisk bistand

Praktisk bistand er eit tilbod til deg som grunna sjukdom, funksjonshemming eller av andre årsaker treng praktisk hjelp for å klare dei daglege gjeremål i heimen.

Praktisk bistand kan omfatte reingjering av rom som dagleg er i bruk, skifte av sengetøy, oppvask, stell og vask av tøy, måltid, handle etter handleliste.

Praktisk bistand omfattar ikkje følgjande oppgåver:

 • Storreingjering
 • Vask av vindauge
 • Reingjering i helgar
 • Risting av store, tunge golvtepper
 • Rydding og vasking av rom som berre vert nytta av andre i familien eller gjestar
 • Tøyvask for hand
 • Pussing av sølv, kopar og messing
 • Baking
 • Skifte gardiner
 • Hagearbeid, snømåking, hogging og bering av ved
 • Reingjering etter husdyr
 • Flytting

Korleis søkjer eg?

Du må opphalde deg i kommunen. Søknadsskjemaet finn du her:

 

Du kan og få søknadsskjemaet på Kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.

Send søknad til

Fjaler kommune
Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Kva må eg betale for praktisk bistand?

Kommunestyret fastset betalingssatsane for praktisk bistand. Satsane er regulert etter inntekt i husstanden,  og det er grunnbeløpet i folketrygda som er utgangspunktet for betalingssatsane.

Prisliste for kommunale tenester