Praktisk bistand

Praktisk bistand er eit tilbod til deg som grunna sjukdom, funksjonshemming eller av andre årsaker treng praktisk hjelp for å klare dei daglege gjeremål i heimen.

Praktisk bistand kan omfatte reingjering av rom som dagleg er i bruk, skifte av sengetøy, oppvask, stell og vask av tøy, måltid, handle etter handleliste.

Praktisk bistand omfattar ikkje følgjande oppgåver:

 • Storreingjering
 • Vask av vindauge
 • Reingjering i helgar
 • Risting av store, tunge golvtepper
 • Rydding og vasking av rom som berre vert nytta av andre i familien eller gjestar
 • Tøyvask for hand
 • Pussing av sølv, kopar og messing
 • Baking
 • Skifte gardiner
 • Hagearbeid, snømåking, hogging og bering av ved
 • Reingjering etter husdyr
 • Flytting

Korleis søkjer eg?

Du må opphalde deg i kommunen. Søknadsskjemaet finn du her:

 

Du kan og få søknadsskjemaet på Kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.

Send søknad til

Fjaler kommune
Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Kva må eg betale for praktisk bistand?

Kommunestyret fastset betalingssatsane for praktisk bistand. Satsane er regulert etter inntekt i husstanden,  og det er grunnbeløpet i folketrygda som er utgangspunktet for betalingssatsane.

Prisliste for kommunale tenester