Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tiltak for deg som ikkje meistrer kvardagen som før. Det kan gjelde personleg stell, matlaging, reinhald, deltaking i sosiale samanhengar eller andre daglege aktivitetar. Rehabiliteringa skjer i eigen heim og nærmiljø.

Målet for kvardagsrehabilitering er å:

 • Auke livskvalitet og meistring
 • Redusere og utsetje behovet ditt for meir omfattande kommunale tenester
 • Leggje til rette for at ein kan bu lengre heime
   

Krav til søkjar:

 • Har hatt eit brått eller gradvis funksjonsfall
 • Er motivert for å endra sin eigen situasjon og bli meir aktiv
 • Kan ta imot instruksjon, og er interessert i å trene i eigen heim og nærmiljø.
 • Bur heime
   

Korleis føregår rehabilitering i heimen?

 • Eit tverrfagleg team med fysioterapeut, ergoterapeut og heimetenesta gjer ei systematisk kartlegging.
 • Vi kjem heim til deg og vil saman med deg trene på det du synest er viktig å meistre i kvardagen. For å oppnå dette jobbar vi intensivt saman med deg i ei avtalt tidsperiode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje undervegs.
   

Korleis søkjer eg?

Du må opphalde deg i kommunen. Søknadsskjemaet finn du under

Søknadsskjema
Du kan og få søknadsskjemaet på kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.

Send søknad til

Fjaler kommune
Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord
 

Kva kostar tenesta?

Tilbod om rehabilitering i heimen er gratis.

Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26