Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er ei teneste som vert ytt i heimen hjå brukaren. Målgruppa er eldre og/eller sterkt funksjonshemma og/eller sjuke som ikke klarar seg på eiga hand.

  • Heimesjukepleie kan omfatte: 
  • tilsyn (via telefon eller heimebesøk)
  • medikament
  • hjelp til personleg hygiene
  • hjelp til ernæring
  • sårstell

Korleis søkjer eg?

Du må opphalde deg i kommunen. Søknadsskjemaet finn du her:
 

Søknadsskjema


Kva kostar det?

Det vert ikkje kravd eigenbetaling for heimesjukepleie.

 

Søknaden sendast til:

Fjaler kommune
Helse og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Janne Øksenberg
Leiar heimeteneste
E-post
Telefon 57 73 81 54
Ellen Alværen
Teamleiar heimeteneste
E-post
Telefon 57 73 81 50
Mobil 950 60 101
Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26