Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er ei teneste som vert ytt i heimen hjå brukaren. Målgruppa er eldre og/eller sterkt funksjonshemma og/eller sjuke som ikke klarar seg på eiga hand.

  • Heimesjukepleie kan omfatte: 
  • tilsyn (via telefon eller heimebesøk)
  • medikament
  • hjelp til personleg hygiene
  • hjelp til ernæring
  • sårstell

Korleis søkjer eg?

Du må opphalde deg i kommunen. Søknadsskjemaet finn du her:
 

Søknadsskjema


 

Søknaden sendast til

Fjaler kommune
Helse og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Det vert ikkje kravd eigenbetaling for heimesjukepleie.