Fysioterapi - behandling og opptrening

Fysioterapitenesta i Fjaler yter fysikalsk behandling/opptrening etter rekvisisjon frå fastlege, eller lege frå spesialhelsetenesta. Våre terapeutar kan også bidra med å hjelpe deg i gang med frisklivstrening.

 

Vi er å finne på Helsetunet, i underetasjen - samme bygg som Fjaler sjukeheim - parkering og inngang på nordsida (mot fjorden)

Kart
Fysio- og ergoterapi

Treningssal fysio - Klikk for stort bilete

Fysioterapeutane våre gjer deg individuell undersøking, behandling og opptrening etter anerkjende fysioterapimetodar. Vi legg vekt på at du skal få god informasjon slik at du kan vere aktiv og deltakande og får gode føresetnader for å gjere eigne val i høve sjukdom/skade og livssituasjon.

 

Våre terapeutar er no, etter samhandlingsreforma, mykje delaktig i rehabilitering/ opptreningsfasen til pasientar etter at dei er utskrivne frå sjukehus og når dei treng hjelp til å få løfta sitt funksjonsnivå ytterlegare for å komme tilbake til sine daglege aktivitetar.

Publisert av Elin Ullebø Ulvik. Ansvarleg Ivar Vårdal. Sist endra 25.02.2015 av Elin Ullebø Ulvik
 
 
Login for redigering