Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Folkehelseoversikt

Etter folkehelselova pliktar Fjaler kommune å ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden til befolkninga. Denne oversikta er tilgjengeleg i Folkehelseoversiktsdokumentet. (PDF, 2 MB)

Her finn du også resultat frå ulike undersøkingar som dannar grunnlag for folkehelseoversiktsdokumentet.

Ungdata-undersøkinga 2017, resutat frå vidaregåande skule. (PDF, 339 kB)

Ungdata-undersøkinga 2017, resultat frå ungdomsskulen. (PDF, 893 kB)