Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Folkehelseoversikt

Etter folkehelselova pliktar Fjaler kommune å ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden til befolkninga. Denne oversikta er tilgjengeleg i Folkehelseoversiktsdokumentet. (PDF, 2 MB)

Her finn du også resultat frå ulike undersøkingar som dannar grunnlag for folkehelseoversiktsdokumentet.

Ungdata-undersøkinga 2017, resutat frå vidaregåande skule. (PDF, 339 kB)

Ungdata-undersøkinga 2017, resultat frå ungdomsskulen. (PDF, 893 kB)