Folkehelseoversikt

Etter folkehelselova pliktar Fjaler kommune å ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden til befolkninga. Denne oversikta er tilgjengeleg i Folkehelseoversiktsdokumentet. (PDF, 2 MB)

Her finn du også resultat frå ulike undersøkingar som dannar grunnlag for folkehelseoversiktsdokumentet.

Ungdata-undersøkinga 2017, resutat frå vidaregåande skule. (PDF, 339 kB)

Ungdata-undersøkinga 2017, resultat frå ungdomsskulen. (PDF, 893 kB)