Folkehelsearbeid

Gjennom det nasjonale folkehelseprogrammet er målet også i Fjaler eit aktivt folkehelsearbeid med samarbeid på tvers av fagleg organisatoriske grenser. Førebygging av helseskader er faktorar som er viktige for folkehelsa og er prioriterte oppgåver for målsettinga.
 

Målet for folkehelsearbeidet i Fjaler

  • Fremje bevisstheit der folkehelseperspektivet er med i all planlegging
  • Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorar, nivå og profesjonar
  • Utvikle praktiske metodar i folkehelsearbeidet
  • Mobilisere nærmiljøet til innsats
  • Bygge opp kunnskap
  • Styrke det som bidreg til betre helse og svekke det som medførar helserisiko
  • Leggje til rette for å velje sunn livsstil
     

Folkehelseoversikt 2021-2024

Etter folkehelselova pliktar Fjaler kommune å ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden til befolkninga. Folehelseoversikta kan du lese under:

Kristin Rivedal Yndestad
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 73 81 03