Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

 • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
 • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
 • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Folkehelsearbeid

Gjennom det nasjonale folkehelseprogrammet er målet også i Fjaler eit aktivt folkehelsearbeid med samarbeid på tvers av fagleg organisatoriske grenser. Førebygging av helseskader er faktorar som er viktige for folkehelsa og er prioriterte oppgåver for målsettinga.
 

Målet for folkehelsearbeidet i Fjaler

 • Fremje bevisstheit der folkehelseperspektivet er med i all planlegging
 • Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorar, nivå og profesjonar
 • Utvikle praktiske metodar i folkehelsearbeidet
 • Mobilisere nærmiljøet til innsats
 • Bygge opp kunnskap
 • Styrke det som bidreg til betre helse og svekke det som medførar helserisiko
 • Leggje til rette for å velje sunn livsstil
   

Folkehelseoversikt 2021-2024

Etter folkehelselova pliktar Fjaler kommune å ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden til befolkninga. Folehelseoversikta kan du lese under:

Kristin Rivedal Yndestad
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 73 81 03