Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Folkehelsearbeid

Gjennom det nasjonale folkehelseprogrammet er målet også i Fjaler eit aktivt folkehelsearbeid med samarbeid på tvers av fagleg organisatoriske grenser. Førebygging av helseskader er faktorar som er viktige for folkehelsa og er prioriterte oppgåver for målsettinga.
 

Målet for folkehelsearbeidet i Fjaler

  • Fremje bevisstheit der folkehelseperspektivet er med i all planlegging
  • Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorar, nivå og profesjonar
  • Utvikle praktiske metodar i folkehelsearbeidet
  • Mobilisere nærmiljøet til innsats
  • Bygge opp kunnskap
  • Styrke det som bidreg til betre helse og svekke det som medførar helserisiko
  • Leggje til rette for å velje sunn livsstil

 

Folkehelsekoordinatoren har kontorstad på Fjalerhuset.

Folkehelsekoordinator
  • Tlf: 5773 8103
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: