Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Fosterheim

Kva er ein fosterheim?

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på eit born som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Fosterforeldra har den daglege omsorga for barnet. Dei skal gje bornet mat og husrom og følgje opp skulegang og andre aktivitetar. Dei skal gje barnet den kjærleiken og tryggleiken som er naudsynt for å støtte barnet i sin livssituasjon.

Kven kan bli fosterforeldre?

Alle som ynskjer å bli fosterforeldre vil bli vurdert. Det er omsorgsevna til dei eventuelle fosterforeldra og behovet til det konkrete bornet som er viktig ved vurderinga av fosterforeldre.

Fosterbarn er ulike i alder, personlegdom og omsorgsbehov. Difor trengs det eit mangfald av fosterheimar.

 

Korleis bli fosterforeldre?