Folkehelsearbeid

Gjennom det nasjonale folkehelseprogrammet er målet også i Fjaler eit aktivt folkehelsearbeid med samarbeid på tvers av fagleg organisatoriske grenser. Førebygging av helseskader er faktorar som er viktige for folkehelsa og er prioriterte oppgåver for målsettinga.

Blømande tre - Klikk for stort bilete

Målet for folkehelsearbeidet i Fjaler

  • Fremje bevisstheit der folkehelseperspektivet er med i all planlegging
  • Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorar, nivå og profesjonar
  • Utvikle praktiske metodar i folkehelsearbeidet
  • Mobilisere nærmiljøet til innsats
  • Bygge opp kunnskap
  • Styrke det som bidreg til betre helse og svekke det som medførar helserisiko
  • Leggje til rette for å velje sunn livsstil

 

Folkehelsekoordinatoren er å finne på Fjalerhuset.

 

Demensstatus (PDF, 288 kB) demensstatus