Demensgruppe i Fjaler

Demensgruppa jobbar med diagnostisering, tidleg oppfølging, aktivitetar med frivillige og sosialt samvær. Dei skal også koordinere tenester som heimesjukepleie, avlastningsopphald på helsetunet og hjelpemiddel.  

Kontakt oss

Ta kontakt med Hanne Ulvatne Igelkjøn på tenestekontoret:

Denne sida er under oppdatering, meir informasjon kjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Ulvatne Igelkjøn
Koordinator
E-post
Telefon 57 73 81 25