Ledige tomter i Fjaler kommune

Dale

Bjerga - under planlegging
 

Flekke

Flekke bustadfelt, 1 stk. Framført veg, vatn, kloakk 
 

Straumsnes

Klumpen, festetomter.
 

Kontakt oss:

Har du spørsmål om ledige kommunale tomter, ta kontakt med teknisk kontor.

Connie Hovland
Kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon 57 73 80 47