Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 10.00 - 14.00. 

 

Ledige tomter i Fjaler kommune

Dale

- Hatledalen 1 stk. Framført veg, vatn, kloakk. 

- Bjerga - under planlegging

Private tomter Dale

Dalsåsen, ved Richard Skår. Kontakt: 957 31 547

Flekke

- Flekke bustadfelt, 1 stk. Framført veg, vatn, kloakk 

Straumsnes

- Klumpen, festetomter.

Kontakt oss:

Har du spørsmål om ledige kommunale tomter, ta kontakt med teknisk kontor.

Connie Hovland
Kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon 57 73 80 47