Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 

Ledige tomter i Fjaler kommune

Dale

Bjerga - under planlegging

Private tomter Dale

Dalsåsen, ved Richard Skår. Kontakt: 957 31 547

Flekke

- Flekke bustadfelt, 1 stk. Framført veg, vatn, kloakk 

Straumsnes

- Klumpen, festetomter.

Kontakt oss:

Har du spørsmål om ledige kommunale tomter, ta kontakt med teknisk kontor.

Connie Hovland
Kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon 57 73 80 47