Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Ledige tomter i Fjaler kommune

Dale

Bjerga - under planlegging
 

Flekke

Flekke bustadfelt, 1 stk. Framført veg, vatn, kloakk 
 

Straumsnes

Klumpen, festetomter.
 

Kontakt oss:

Har du spørsmål om ledige kommunale tomter, ta kontakt med teknisk kontor.

Connie Hovland
Kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon 57 73 80 47