Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Framlegg til Kommundelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (PDF, 131 kB) ligg no ute til offentleg ettersyn med to vedlegg: 1. handlingsprogram 2017-2021 (PDF, 42 kB) og 2. langtidsprogram for uprioriterte anlegg (PDF, 35 kB). Denne ligg ut i perioden 16. november 2016 til 4. januar 2017.

Innspel kan sendast til: postmottak@fjaler.kommune.no

 

Elvestien - Klikk for stort bilete

Det er kome inn både skriftlege og munnlege signal om at det er fleire større anlegg under planlegging i kommunen. Det er difor nødvendig med ein revisjon av heile planen.

Planprogrammet (PDF, 45 kB) skal handsamast i kommunestyret 1. juni 2016.

Framlegg til plan vert mest sannsynleg lagt ut medio oktober 2016.

 

Innspel til planen

 

Dale IL

Våge stadion

Norddalen skiforening

Fjordstien på Haugland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (PDF, 382 kB)

Svint IL (PDF, 132 kB)

Fjaler motorsportklubb (PDF, 194 kB)

Dale skyttarlag (PDF, 289 kB)

Dale vidaregåande skule (PDF, 200 kB)

Dingemoen skule (PDF, 34 kB)

Rehabilitering av sandvolleyballbane på Våge (PDF, 98 kB)

Oppsummering frå oppstarts og innspelsmøte 9. mai (PDF, 212 kB)

Publisert av Elin Ullebø Ulvik. Ansvarleg Ingeborg Opdøl Tysnes. Sist endra 16.11.2016 av Ingeborg Opdøl Tysnes
 
 
Login for redigering