Vedteken kommunedelplan for Dale

DavidZadig.PNG - Klikk for stort bilete I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 07.09.15, sak K 76/15, kommunedelplan for Dale. Vedtaket kan ikkje påklagast.