Oppsummering frå folkemøta

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde folkemøte i Guddal, Flekke, Våge og Dale før jul.

Klikk for stort bilete

Første runde med folkemøter er no gjennomført rundt om i kommunen, og vi håpar at dette har bidrege til auka forståing og nytteverdi av å ha ein oppdatert og framtidsretta arealdel.

Oppmøtet har vore bra, og tilbakemeldingane har vore positive.

 

Oppsummering frå folkemøta finn du ved å trykke på lenkjene under:

Guddal - oppsummering (PDF, 3 MB)

Flekke - oppsummering (PDF, 6 MB)

Våge - oppsummering (PDF, 5 MB)

Dale - oppsummering (PDF, 2 MB)

 

Presentasjonar frå folkemøta finn du ved å trykke på lenkjene under:

Guddal - presentasjon (PDF, 3 MB)

Flekke - presentasjon (PDF, 4 MB)

Våge - presentasjon (PDF, 4 MB)

Dale - presentasjon (PDF, 4 MB)