Kommuneplanen sin arealdel 2019-2029

Fjaler kommune har no starta opp arbeidet med revidering av kommuneplanen sin arealdel 2019-2029. På denne sida vil kommunen publisere informasjon i samband med dette arbeidet.