Kommuneplanen sin arealdel 2019-2029

Fjaler kommune har no starta opp arbeidet med revidering av kommuneplanen sin arealdel 2019-2029. På denne sida vil kommunen publisere informasjon i samband med dette arbeidet.

IMG_0776

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde eit arbeidsmøte med næringslivet i Fjaler den 08.01.2019. Møtet blei halde i ungdomshuset i Flekke.

Kommuneplan eksisterande

I samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel vil Fjaler kommune halde eit informasjonsmøte/arbeidsmøte med næringslivet i kommunen.

 

 

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde folkemøte i Guddal, Flekke, Våge og Dale før jul.

Bilde - planprogram

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 varslast det om oppstart av revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Samtidig leggast framlegg til planprogram ut på høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-13.