Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Kommuneplanen sin arealdel 2019-2029

Fjaler kommune har no starta opp arbeidet med revidering av kommuneplanen sin arealdel 2019-2029. På denne sida vil kommunen publisere informasjon i samband med dette arbeidet.

Fjaler kommune er no i gang med runde 2 med folkemøter i samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Tredje og fjerde folkemøtet blei haldne på Våge og i Dale 27.03.2019 og 28.03.2019.

Fjaler kommunestyre har i møte den 18.03.2019 fastsett planprogram for Kommuneplanen sin arealdel 2019-2031.

ArkivID: 17/900

Utvalgssak i kommunestyret: 029/19

 

 

 

Fjaler kommune er no i gang med runde 2 med folkemøter i samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Andre folkemøtet blei halde i Guddal 21.03.2019 på Guddal skule.

Fjaler kommune er no i gang med runde 2 med folkemøter i samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Første folkemøtet blei halde i Flekke 19.03.2019 i Flekke samfunnshus (Vonheim).

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde eit arbeidsmøte med næringslivet i Fjaler den 08.01.2019. Møtet blei halde i ungdomshuset i Flekke.

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde folkemøte i Guddal, Flekke, Våge og Dale før jul.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 varslast det om oppstart av revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Samtidig leggast framlegg til planprogram ut på høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-13.