Kommuneplanen sin arealdel 2019-2029

Fjaler kommune har no starta opp arbeidet med revidering av kommuneplanen sin arealdel 2019-2029. På denne sida vil kommunen publisere informasjon i samband med dette arbeidet.

Bilde - planprogram

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 varslast det om oppstart av revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Samtidig leggast framlegg til planprogram ut på høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-13.