Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Kommuneplanen sin arealdel 2019-2029

Fjaler kommune har no starta opp arbeidet med revidering av kommuneplanen sin arealdel 2019-2029. På denne sida vil kommunen publisere informasjon i samband med dette arbeidet.

Fjaler kommune vil i løpet av veke 22 gjennomføre ei kartlegging av naturmangfald på utvalde områder som er planlagt til nye utbyggingsområder i kommuneplanen sin arealdel 2020-2032.

  

Fjaler kommune er no i gang med runde 2 med folkemøter i samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Tredje og fjerde folkemøtet blei haldne på Våge og i Dale 27.03.2019 og 28.03.2019.

Fjaler kommunestyre har i møte den 18.03.2019 fastsett planprogram for Kommuneplanen sin arealdel 2019-2031.

ArkivID: 17/900

Utvalgssak i kommunestyret: 029/19

 

 

 

Fjaler kommune er no i gang med runde 2 med folkemøter i samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Andre folkemøtet blei halde i Guddal 21.03.2019 på Guddal skule.

Fjaler kommune er no i gang med runde 2 med folkemøter i samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Første folkemøtet blei halde i Flekke 19.03.2019 i Flekke samfunnshus (Vonheim).

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde eit arbeidsmøte med næringslivet i Fjaler den 08.01.2019. Møtet blei halde i ungdomshuset i Flekke.

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde folkemøte i Guddal, Flekke, Våge og Dale før jul.