Kommuneplan

Klikk for stort bilete

Kommuneplanarbeidet i Fjaler omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel (vedteken i kommunestyret 10.02.2014), ein arealdel og ein kommunedelplan for Dale.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

 

Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som seier noko om korleis planen skal følgjast opp dei fire påfølgjande år, og denne skal reviderast årleg.