Kommuneplan

Lutelandet - Klikk for stort bilete

Kommuneplanarbeidet i Fjaler omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel (vedteken i kommunestyret 10.02.2014), ein arealdel og ein kommunedelplan for Dale.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

 

Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som seier noko om korleis planen skal følgjast opp dei fire påfølgjande år, og denne skal reviderast årleg.

Publisert av Elin Ullebø Ulvik. Sist endra 25.02.2015 av Elin Ullebø Ulvik
 
 
Login for redigering