Ledige tomter

Dale, Fjaler kommune
- Yksnebjør tomt 8. 245 000,- Framført veg, vatn kloakk

- Hatledalen 1 stk. Framført veg, vatn, kloakk. Sjå annonse

- Bjerga - under planlegging

Private tomter Dale
- Dalsåsen, ved Richard Skår. Kontakt: 957 31 547

Flekke, Fjaler kommune
- Flekke bustadfelt, 5 stk. Framført veg, vatn, kloakk 

Straumsnes, Fjaler kommune
- Klumpen, festetomter.