Ledige tomter

Dale, Fjaler kommune
- Yksnebjør tomt 8. 245 000,- Framført veg, vatn kloakk
- Yksnebjør tomt 11. 290 000,- Framført veg, vatn kloakk

- Hatledalen 4 stk - kjem for sal, byggjeklare jan/feb 2017. Framført veg, vatn, kloakk

- Bjerga - kjem for sal i løpet av 2017

Private tomter Dale
- Dalsåsen, ved Richard Skår. Kontakt: 957 31 547

Flekke, Fjaler kommune
- Flekke bustadfelt, 5 stk. Framført veg, vatn, kloakk 

Straumsnes, Fjaler kommune
- Klumpen, festetomter.