Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Ledige tomter

Dale, Fjaler kommune
- Yksnebjør tomt 8. 245 000,- Framført veg, vatn kloakk

- Hatledalen 1 stk. Framført veg, vatn, kloakk. Sjå annonse

- Bjerga - under planlegging

Private tomter Dale
- Dalsåsen, ved Richard Skår. Kontakt: 957 31 547

Flekke, Fjaler kommune
- Flekke bustadfelt, 5 stk. Framført veg, vatn, kloakk 

Straumsnes, Fjaler kommune
- Klumpen, festetomter.