Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Seksjonering av bygningar

Seksjonering av bygning kan nyttast for fleirbustadbygg eller bygg med mange næringsdelar.

Fjaler Bakeri - Klikk for stort bileteKva kan seksjonerast?

Seksjonering skal omfatte berre ein eigedom (eit bruksnummer). Dersom eit bygg er bygd over fleire eigedomsparsellar er det viktig å få samanføyd desse før seksjonering. Alle bygg med fleire bueiningar eller fleire næringseiningar kan i prinsippet seksjonerast. Seksjonering er likevel mest nyttig der kor eigedommen ikkje kan delast for å danne eigne eigedommar til kvar bygningsdel. 

 

Korleis gå fram?

Heimelshavar for eigedommen, utbyggar eller representant for denne kan sette fram begjæring om seksjonering for ein eigedom. Skjema kan hentast på teknisk kontor.