Offentleg oppmåling av eigendom

Alle tomtar som vert godkjent frådelt skal oppmålast og det skal utarbeidast målebrev for eigedommen.

Dalsbua - Klikk for stort bilete

Dersom det er målebrev over eigedomen, så vert grensepunkt påvist og om naudsynt merka i samsvar med målebrevet.

Dersom det tidlegare kun er halde skylddelingsforretning på eigedomen, kan det haldast kartforretning over dei eksisterande grensene.