Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Offentleg oppmåling av eigendom

Alle tomtar som vert godkjent frådelt skal oppmålast og det skal utarbeidast målebrev for eigedommen.

Dalsbua - Klikk for stort bilete

Dersom det er målebrev over eigedomen, så vert grensepunkt påvist og om naudsynt merka i samsvar med målebrevet.

Dersom det tidlegare kun er halde skylddelingsforretning på eigedomen, kan det haldast kartforretning over dei eksisterande grensene.