Offentleg oppmåling av eigendom

Alle tomtar som vert godkjent frådelt skal oppmålast og det skal utarbeidast målebrev for eigedommen.

Dalsbua - Klikk for stort bilete

Dersom det er målebrev over eigedomen, så vert grensepunkt påvist og om naudsynt merka i samsvar med målebrevet.

Dersom det tidlegare kun er halde skylddelingsforretning på eigedomen, kan det haldast kartforretning over dei eksisterande grensene.

Publisert av Elin Ulvik Ullebø. Ansvarleg Edvin Bøthun. Sist endra 25.02.2015 av Elin Ullebø Ulvik
 
 
Login for redigering