Eigedomsskatt

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med lov om eigedomsskatt til kommunane, samt vedtekter godkjend av kommunestyret.

Eigedomsskatt er innført for alle eigedomar i Fjaler kommune frå 2011.

 

Sida er under arbeid