Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus?
Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 

 

Søknad om barnehageplass

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadsstad og fristar.

Søknadsfrist er 1. mars.
 

Korleis søkje plass

Du søkjer barnehageplass gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal, der loggar du inn med elektronisk ID via ID-porten.

Du loggar inn i Visma Flyt barnehage for å

  • søkje plass for første gang
  • søkje endring av plasstype
  • søkje overføring til annan barnehage i kommunen
  • oppseiing av barnehageplass
     

Logg inn i Visma Flyt Barnehage

 

Kven har rett på barnehageplass?

  • Barnet må vere fylt eit år innan utgangen av november
  • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars 

Dei kommunale barnehagne har vedtekter for opptakskriteria.


Prisar

Betalingsatsar frå 1. januar 2021
 

Betalingssatsar barnehage frå 1. januar 2021
Tilbod Pris
100 % plass Kroner 3230 per månad
80 % plass Kroner 2900 per månad
60 % plass Kroner 2260 per månad
Kjøp av ekstradagar Kroner 250 per dag
Gebyr ved for seint henta barn Kroner 150 for kvar påbegynt halvtime
Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn
Matpengar Flekke barnehage Kroner 390 per månad
Matpengar Våge barnehage og Yksnebjør barnehage Kroner 330 per månad

Vedtekter for kommunale barnehagar i Fjaler

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 566 100 kroner. Frå 1. august 2021 settast inntektsgrensa til 583 650.

Les meir om redusert foreldrebetaling og korleis du søkjer
 

Korleis seie opp barnehageplassen

Du seier opp barnehageplassen gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal.  Du loggar inn med elektronisk ID via ID-porten.

Gro Rysjedal
Barnehagekonsulent/Styrar
E-post
Telefon 57 73 80 67