Søknad om barnehageplass 2018-2019

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 20. august 2018.

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadsstad og fristar.

Søknadsfrist er 01. mars.

Yksnebjør barnehage - Klikk for stort bilete Ny søkjeportal frå 01. januar 2019

Frå 01. januar søkjer du barnehageplass gjennom Visma Flyt barnehage. Vi oppmoder om å vente med å legge inn barnehagesøknad til etter 01. januar.
Har du spørsmål kring dette kan du ta kontakt med Gro Rysjedal på telefon 57 73 80 67 eller på e-post Gro.Rysjedal@fjaler.kommune.no.

 

Korleis søkje plass

Elektronisk søknadsskjema finn du her

Er du ny søkjar treng du ikkje logge deg inn for å sende søknad. Har du alt plass, må du logge deg inn dersom du skal søkje om endra barnehageplass.

Du får svar på søknad via e-post. For å svare på tilbodet må du logge deg inn på same nettstad som du søkte.

Gå til barnehagesida for meir informasjon om opptaket.

 

Barnehagetilbodet frå hausten 2018

Dei kommunale barnehagane har frå hausten 2016 tilbod om 100%- og 60%-plassar. Sjå heimesida til den private barnehagen, Elvetun barnehage, for deira tilbod.

Lovfesta rett til plass

Med atterhald om endeleg vedtak i Stortinget, vert ordninga med lovfesta rett til plass utvida til å gjelde barn som vert 1 år i november 2017. Dei vil ha rett på plass frå og med den månaden dei fyller 1 år dersom dei vert søkt for ved hovudopptaket.

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det kom nye nasjonale moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage i 2015.

  • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn 533 500 kroner skal betale maks 6% av inntekta for ein barnehageplass.
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld frå august 2016 for 3-, 4- og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 450 000 kroner.

Her kan du lese meir om redusert foreldrebetaling og korleis du søkjer.