Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

 • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
 • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
 • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Søknad om barnehageplass

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadsstad og fristar.

Søknadsfrist er 1. mars.
 

Korleis søkje plass

Du søkjer barnehageplass gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal, der loggar du inn med elektronisk ID via ID-porten.

Du loggar inn i Visma Flyt barnehage for å

 • søkje plass for første gang
 • søkje endring av plasstype
 • søkje overføring til annan barnehage i kommunen
 • oppseiing av barnehageplass
   

Logg inn i Visma Flyt Barnehage

 

Kven har rett på barnehageplass?

 • Barnet må vere fylt eit år innan utgangen av november
 • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars 

Dei kommunale barnehagne har vedtekter for opptakskriteria.

 

Betalingssatsar barnehage frå 1. januar 2022

Betalingssatsar barnehage frå 1. januar 2022
Tilbod Pris frå 01.01.2022 Pris frå 01.08.2022
100 % plass Kroner 3315 per månad Kroner 3050 per månad
80 % plass Kroner 2980 per månad Kroner 2590 per månad
60 % plass Kroner 2320 per månad Kroner 2310 per månad
Kjøp av ekstradagar Kroner 250 per dag Kroner 250 per dag
Gebyr ved for seint henta barn Kroner 150 for kvar påbegynt halvtime Kroner 150 for kvar påbegynt halvtime
Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn
Matpengar Flekke barnehage Kroner 390 per månad Kroner 390 per månad
Matpengar Våge barnehage og Yksnebjør barnehage Kroner 330 per månad Kroner 330 per månad

Vedtekter for kommunale barnehagar i Fjaler

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
 • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under kroner 583 650.

Les meir om redusert foreldrebetaling og korleis du søkjer
 

Korleis seie opp barnehageplassen

Du seier opp barnehageplassen gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal.  Du loggar inn med elektronisk ID via ID-porten.

Turid Straume Rørgård
Styrar
E-post
Telefon 57 73 80 66