Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 583 650 kroner.


Slik søkjer du:

Du søkjer elektronisk gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal:
 

Logg inn i Visma Flyt Barnehage 


Søknadsfrist:

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid er 1. juni for kommande barnehageår. Søknadane blir behandla fortløpande. Det kan søkast gjennom heile året. Blir det søkt etter 1.august gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår

Treng du hjelp til å søkje?

Ta kontakt med Ingvard Flekke

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 918 80 274