Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 566 100 kroner. Frå 1. august 2021 settast inntektsgrensa til 583 650.


Slik søkjer du

Du søkjer elektronisk her på heimesida til Fjaler kommune. Sist tilgjengeleg sjølvmelding skal leggast ved søknaden.

Gå til søknadsskjema


Søknadsfrist

Du kan søke om reduksjon gjennom heile året, men retten til reduksjon gjeld frå og med første heile månad etter søknadstidspunktet dersom søknaden kjem inn etter 1. juni.

Treng du hjelp til å søkje?

Ta kontakt med barnehagekonsulent Gro Rysjedal.

Gro Rysjedal
Barnehagekonsulent/Styrar
E-post
Telefon 57 73 80 67