Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 583 650 kroner.


Slik søkjer du:

Du søkjer elektronisk gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal:
 

Logg inn i Visma Flyt Barnehage 


Søknadsfrist:

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid er 1. juni for kommande barnehageår. Søknadane blir behandla fortløpande. Det kan søkast gjennom heile året. Blir det søkt etter 1.august gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår

Treng du hjelp til å søkje?

Ta kontakt med Ingvard Flekke

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 918 80 274