Yksnebjør barnehage

Yksnebjør barnehage er ein kommunal barnehage som ligg fint til med utsyn over Dale sentrum.

Barnehagen har seks avdelingar fordelt på to hus.
 

Avdelingane er:

  • Granden og Borgen, som er i det grå huset.
  • Tipphogen og Tross, som er i det nye huset.
  • Toppen og Solbakken, som er i det nye huset.
     

Opningstider

Opningstidene våre er frå klokka 07.00-16.30 måndag til fredag.

 

Tilbod

Vi tilbyr 3-, og 5 dagarsplassar. I tillegg er det mogleg å kjøpe enkeltdagar for dei som nyttar 3 dagarstilbod.

 

Yksnebjør barnehage ligg flott til med eit allsidig uteområde. Vi har flott utsyn over Dalsfjorden og med nærleik til sjø, skogsområde, bibliotek, helsetun, skular og Dale sentrum. 

Barnehagen har eit godt samarbeid med blant anna kulturskulen, Dingemoen skule, Elvetun barnehage og Dale vidaregåande skule.