Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Våge barnehage

Våge barnehage er ein kommunal barnehage som ligg ytst i  Fjaler.

Barnehagen har heilt nye lokale like ved Våge skule. Vi har eit allsidig opparbeidd uteareal, og avstandane er korte til skog, sjø og Våge ballpark. I Våge barnehage er vi opptatt av alle skal ha det bra ilag, vi skal være «Ein stad der vi skapar vennskap og god minner»
 

Barnehagen har to avdelingar

Blåbær er storbarnsavdeling med 19 plassar

Tytebær er småbarnsavdeling med 10 plassar
 

Opningstider

Barnehagen er open frå kl 07.00 – 16.30, måndag til fredag.

Vi har stengt tre veker om sommaren: veke 28, 29 og 30.
 

Tilbod

Vi tilbyr 3 -, 4 - og 5 dagarsplassar. I tillegg er det mogeleg å kjøpe enkeltdagar for dei som nyttar 3 og 4 dagarstilbod.

Vigdis Øen Åsnes
Styrar
E-post
Telefon 947 82 729