Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Våge barnehage

Våge barnehage er ein kommunal barnehage som ligg ytst i  Fjaler.

Barnehagen har heilt nye lokale like ved Våge skule. Vi har eit allsidig opparbeidd uteareal, og avstandane er korte til skog, sjø og Våge ballpark. I Våge barnehage er vi opptatt av alle skal ha det bra ilag, vi skal være «Ein stad der vi skapar vennskap og god minner»
 

Barnehagen har to avdelingar

Blåbær er storbarnsavdeling med 19 plassar

Tytebær er småbarnsavdeling med 10 plassar
 

Opningstider

Barnehagen er open frå kl 07.00 – 16.30, måndag til fredag.

Vi har stengt tre veker om sommaren: veke 28, 29 og 30.
 

Tilbod

Vi tilbyr 3 -, 4 - og 5 dagarsplassar. I tillegg er det mogeleg å kjøpe enkeltdagar for dei som nyttar 3 og 4 dagarstilbod.

Kristin Hellebust Strømberg
Konstituert styrar
E-post
Telefon 57 73 80 86
Sentralbord Våge barnehage
Telefon 57 73 80 85