Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Våge barnehage

Våge barnehage er ein kommunal barnehage som ligg ytst i  Fjaler.

Barnehagen har heilt nye lokale like ved Våge skule. Vi har eit allsidig opparbeidd uteareal, og avstandane er korte til skog, sjø og Våge ballpark. I Våge barnehage er vi opptatt av alle skal ha det bra ilag, vi skal være «Ein stad der vi skapar vennskap og god minner»
 

Barnehagen har to avdelingar

Blåbær er storbarnsavdeling med 19 plassar

Tytebær er småbarnsavdeling med 10 plassar
 

Opningstider

Barnehagen er open frå kl 07.00 – 16.30, måndag til fredag.

Vi har stengt tre veker om sommaren: veke 28, 29 og 30.
 

Tilbod

Vi tilbyr 3 -, 4 - og 5 dagarsplassar. I tillegg er det mogeleg å kjøpe enkeltdagar for dei som nyttar 3 og 4 dagarstilbod.

Styrar
  • Tlf: 94782729
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: