PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord

PPT er ei sams PP-teneste for åtte kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Sju kommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord. (Askvoll, Balestrand, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger og Solund) I tillegg Masfjorden kommune i Nord Hordaland.

Trekrone - Klikk for stort bilete

Målgruppe

Målgruppa er elevar, lærekandidatar, førskuleborn som treng spesialpedagogisk hjelp, og vaksne som har behov for opplæring etter opplæringslova.

 

PPT er skulen/barnehagen sin "sakkunnige instans".  Dei er skule og barnehage sin næraste samarbeidspart i spørsmål som gjeld læring og trivsel for elevar/barnehageborn. Alle som arbeider i PP-tenesta har teieplikt.

 

Tilvisingsskjema
 

Pedagogisk rapport barnehage og skule
 

 

 

Adresse

PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord
 

Besøksadresse:
PP-tenesta finn du i 2. etasje på Fjalerhuset i Dale.