Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Hjelpetiltak i barnevernstenesta

Barneverntenesta set inn hjelpetiltak for å hjelpe foreldre i vanskelege omsorgssituasjonar, for å hindre åtferdsproblem hos eit barn, eller for å førebyggje problem i barnet eller familien sitt øvrige nettverk.

HjelpetiltakKlikk for stort bilete

Barneverntenesta kan i samarbeid med foreldra sette inn fleire ulike hjelpetiltak.

Eksempel på hjelpetiltak er:

 

•          Råd og rettleiing frå aktuelle instansar

•          Behandlingstilbod i heimen

•          Ansvarsgruppe  

•          Oppfølgingstiltak i heimen

•          Besøksheim  

•          Fritidsaktivitetar og evt. støttekontakt

•          Barnehage

•          Skulefritidsordning

•          Frivillig plassering i fosterheim eller institusjon

•          Økonomisk stønad 

•          Få hjelp til hybelopplegg