Hjelpetiltak i barnevernstenesta

Barneverntenesta set inn hjelpetiltak for å hjelpe foreldre i vanskelege omsorgssituasjonar, for å hindre åtferdsproblem hos eit barn, eller for å førebyggje problem i barnet eller familien sitt øvrige nettverk.

HjelpetiltakKlikk for stort bilete

Barneverntenesta kan i samarbeid med foreldra sette inn fleire ulike hjelpetiltak.

Eksempel på hjelpetiltak er:

 

•          Råd og rettleiing frå aktuelle instansar

•          Behandlingstilbod i heimen

•          Ansvarsgruppe  

•          Oppfølgingstiltak i heimen

•          Besøksheim  

•          Fritidsaktivitetar og evt. støttekontakt

•          Barnehage

•          Skulefritidsordning

•          Frivillig plassering i fosterheim eller institusjon

•          Økonomisk stønad 

•          Få hjelp til hybelopplegg