Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Fosterheim

Kva er ein fosterheim?

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på eit born som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Fosterforeldra har den daglege omsorga for barnet. Dei skal gje bornet mat og husrom og følgje opp skulegang og andre aktivitetar. Dei skal gje barnet den kjærleiken og tryggleiken som er naudsynt for å støtte barnet i sin livssituasjon.

Kven kan bli fosterforeldre?

Alle som ynskjer å bli fosterforeldre vil bli vurdert. Det er omsorgsevna til dei eventuelle fosterforeldra og behovet til det konkrete bornet som er viktig ved vurderinga av fosterforeldre.

Fosterbarn er ulike i alder, personlegdom og omsorgsbehov. Difor trengs det eit mangfald av fosterheimar.

 

Korleis bli fosterforeldre?