Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Fosterheim

Kva er ein fosterheim?

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på eit born som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Fosterforeldra har den daglege omsorga for bornet. Dei skal gje bornet mat og husrom og følgje opp skulegang og andre aktivitetar. Dei skal gje bornet den kjærleiken og tryggleiken som er naudsynt for å utvikle ein sunn og harmonisk personlegdom

Fotball og hanske - Klikk for stort bilete

Kven kan bli fosterforeldre?

Alle som ynskjer å bli fosterforeldre vil bli vurdert. Det er omsorgsevna til dei eventuelle fosterforeldra og behovet til det konkrete bornet som er viktig ved vurderinga av fosterforeldre.

 

Fosterbarn er ulike i alder, personlegdom og omsorgsbehov. Difor trengs det eit mangfald av fosterheimar.

 

Korleis bli fosterforeldre?

Du kan ta kontakt med di lokale barnevernsteneste ,eller med Fosterheimstenesta i Sogn og Fjordane på telefon 46 61 91 22 eller på e-post fosterheimstenesta.sogn-fjordane@bufetat.no

 

Du kan òg gå inn på Fosterheimstenesta i Sogn og Fjordane si heimeside.