Besøksheim

Ein besøksheim er ein heim der born kan vere på besøk f.eks ei helg i månaden. Hjelpetiltaket kan vere grunngjeve i mellom anna foreldra sitt behov for avlasting eller i bornet sine behov for det tilbodet den aktuelle besøksheimen representerer.

Lupin - Klikk for stort bileteEin besøksheim skal ikkje erstatte bornet sin heim hos sine biologiske foreldre.

 

Når barneverntenesta skal finne ein besøksheim vert det teke utgangspunkt i det enkelte bornet sine behov.