Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Besøksheim

Ein besøksheim er ein heim der born kan vere på besøk f.eks ei helg i månaden. Hjelpetiltaket kan vere grunngjeve i mellom anna foreldra sitt behov for avlasting eller i bornet sine behov for det tilbodet den aktuelle besøksheimen representerer.

Lupin - Klikk for stort bileteEin besøksheim skal ikkje erstatte bornet sin heim hos sine biologiske foreldre.

 

Når barneverntenesta skal finne ein besøksheim vert det teke utgangspunkt i det enkelte bornet sine behov.