Bli besøksheim

Å vere besøksheim inneber å ta imot barn/ungdom éi eller fleire helger i månaden. Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnet sin heim, men vere ein ekstra ressurs for barnet.

Føremålet er at du med din familie og heim, tilbyr eit avbrekk for eit barn eller ungdom frå ein familie som er i ein krevjande livssituasjon. 

Kva for krav stiller vi til ein besøksheim

Å vere besøksheim inneber å ta imot barn/ungdom éi eller fleire helger i månaden. Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnet sin heim, men vere ein ekstra ressurs for barnet.

Føremålet er at du med din familie og heim, tilbyr eit avbrekk for eit barn eller ungdom frå ein familie som er i ein krevjande livssituasjon. 

Det blir stilt krav om utvida politiattest.
 

Kven er besøksbarna

Barna kan ha nytte av å vere saman med andre familiar. For mange av barna er det behov for å oppleve andre rammer med fleire trygge vaksne som bryr seg om dei. Kontakten med dei vaksne har som mål å gje barna overskot, lærdom, stimulans, glede og tryggheit. Alderen på besøksbarna er frå 0 til 18 år.
 

Godtgjersle for besøksheim

Du får løn for oppdraget etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satsar.  Besøksheimen hentar vanlegvis barnet/barna fredag ettermiddag og leverer dei heim søndag ettermiddag. Du får køyregodtgjersle etter gjeldande satsar. Arbeidsgodtgjersle er skattepliktig.


Ønsker du å vere besøksheim?

Ta gjerne kontakt med Hafs barnevernteneste for meir informasjon.